Konsultacja psychologiczna

Pierwsze spotkanie, celem którego jest określenie problemu, omówienie sytuacji życiowej, rozpoznanie potrzeb pacjenta./klienta oraz nakreślenie kierunku pracy i zaproponowanie form pomocy psychologicznej.

Być może jesteś w sytuacji kryzysowej i potrzebujesz kilku spotkań pomocnych w podniesieniu się z trudnej sytuacji, jakiej doświadczasz ( interwencja kryzysowa). Być może potrzebujesz porady, informacji, wskazówek, jak postąpić w konkretnej sytuacji, wówczas zapewne zdecydujesz się na poradnictwo psychologiczne. W czasie pierwszej konsultacji wspólnie ustalimy, jakiego typu wsparcia potrzebujesz i jakie metody rozwiązania problemu lub wprowadzania zmian będą dla Ciebie najbardziej korzystne.

Czas trwania sesji – 50 minut.

Formy pomocy:

Psychoterapia indywidualna

Dłuższy cykl spotkań, których celem jest stworzenie odpowiednich warunków do wprowadzania zmian w sposobie funkcjonowania oraz poprawa jakości życia. W zależności od ustalonego wspólnie kierunku pracy, psychoterapia koncentrujemy się na rozwiązaniach, jakich poszukujesz lub na Twojej głębszej wewnętrznej przemianie. Jako dyplomowany psychpterapeuta psychodynamiczny bazuję na relacji terapeutycznej i opieram się na teoriach psychoanalitycznych, zakładających istnienie nieświadomości, która wpływa na życie każdego z nas.

Czas trwania sesji – 50 minut. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu.

pomoc psychologiczna
Terapia par i małżeństw

Terapia par i małżeństw

Terapia małżeńska, terapia par, poradnia związkowa, czyli różne formy pomocy udzielanej parom. Terapia związkowa ma na celu odbudowanie zdrowej, satysfakcjonującej relacji między partnerami. Ważne jest, aby odkryć i zrozumieć mechanizmy kierujące związkiem, a następnie nauczyć się je zmieniać, przekształcać albo mądrze i świadomie w nich funkcjonować. Terapia par pomaga zaspokoić potrzeby obojga, wpływając jednocześnie na indywidualny rozwój każdej z osób.

Czas trwania sesji – 90 minut. Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub zgodnie z ustalonym wspólnie harmonogramem terapii. Czas trwania całej terapii również jest ustalany odrębnie z każdą parą.

Poradnictwo psychologiczne

Od jednego do kilku spotkań, które różnią się od psychoterapii, ponieważ nastawione są na udzielenie wskazówek, informacji i sugestii bazujących na wiedzy i doświadczeniu psychologa. Dedykowana jest osobom, u których pojawia się potrzeba doinformowania, uzyskania od psychologa wstępnej porady, pomocnej w rozwiązaniu aktualnie trudnej sytuacji.

Czas trwania porady – 50 minut.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w sesji osobiście, zapoznaj się z formami pomocy online

Przewiń do góry