warsztat online dla par
7 rozmów ku Bliskości

Celem tego modułu jest zapoznanie się z osobistą historią więzi Partnerów (ważnych relacji z przeszłości – od dzieciństwa do obecnego związku). Służy do tego odpowiednia lista pytań. Partnerzy najpierw sami udzielają na nie odpowiedzi, a następnie dzielą się odpowiedziami ze sobą nawzajem. Służy to uświadomieniu sobie potencjalnego wpływu wcześniejszych doświadczeń relacyjnych związanych z bliskością/wsparciem i emocjami na obecny związek. Dzięki temu możliwe jest przeanalizowanie, jak styl przywiązania i schematy towarzyszące nam od dzieciństwa wpływają na obecną relację romantyczną.

Celem tego modułu jest zapoznanie się z dialogami negatywnymi (określanymi na kursie terminem „szatańskie dialogi/wrogowie relacji”), z którymi można się spotkać w każdym związku. Partnerzy uczą się je rozpoznawać oraz identyfikować te, które w ich relacji występują najczęściej. Dzięki rozmowie dołączonej do tego modułu Partnerzy dzielą się między sobą wiedzą o tym, jak każde z nich postrzega „wroga” relacji, co wtedy czuje i myśli oraz jakie towarzyszą mu emocje.

Celem tego modułu jest poznanie przez Partnerów ich wzajemnych czułych punktów. Zrozumienie, co wyzwala w nich ból i trudne emocje podczas ważnych rozmów. Jakie słowa, zachowania, reakcje (świadome i nieuświadomione), których Partnerzy doświadczają między sobą, wpływają na nich, a tym samym wzmacniają ich negatywne dialogi. Rozmowa zapewnia lepsze zrozumienie wzajemnych reakcji podczas negatywnych dialogów, uwrażliwienie i większą uważność na czułe punkty Partnera/Partnerki.

Celem tego modułu jest stworzenie Partnerom możliwości przyjrzenia się jakiejś niedawnej kłótni, w której ewidentnie nie mogli oni znaleźć wzajemnego zrozumienia, oraz stworzenia alternatywnej wersji przebiegu tamtej trudnej rozmowy. Pozwala to na stworzenie pozytywnego cyklu komunikacyjnego, w którym dzięki dostępności, uwrażliwieniu i zaangażowaniu Partnerzy mogą lepiej zrozumieć siebie nawzajem.

To najważniejsza rozmowa z całego kursu, podzielona na trzy części. Celem pierwszej z nich jest przyjrzenie się ważnym dla Partnerów relacjom z przeszłości, w której być może nie otrzymali oni wsparcia oraz wystarczającej troski. Partnerzy mogą tutaj także podzielić się ze sobą nawzajem emocjami i myślami, których w związku tym doświadczyli. Celem części drugiej jest nabycie umiejętności przyglądania się relacji z pozycji bezstronnego obserwatora (tzw. metapoziom). Partnerzy mogą się też dzielić wrażeniami, co czuli, gdy słuchali siebie nawzajem, a także historiami ze swojej przeszłości. Celem części trzeciej jest skupienie się na trudnym momencie w relacji Partnerów, który być może powraca w ich rozmowach lub jest obecnie trudną kwestią do wspólnego omówienia, i zmierzenie się z nim na nowo. Tym razem jednak będąc bogatszym o zdobytą wiedzę i poznane narzędzia.

Celem tego modułu jest rozmowa o mniejszych i większych zranieniach, które potrafią „tkwić w nas latami”. Zazwyczaj są to zdarzenia, które sobie nawzajem wypominamy, np. zdrada, flirt, brak wsparcia w trudnym dla nas momencie (np. śmierć bliskiej osoby, choroba, awans, poród), bardzo bolesne i dotkliwe słowa, czy odkrycie tajemnicy. W tej rozmowie Partnerzy uczą się mierzyć z tymi tematami w taki sposób, aby móc wzajemnie przyjąć swoją perspektywę i odbudować poczucie zaufania i bezpieczeństwa.

Celem tego modułu jest wspólne przyjrzenie się przez Partnerów sferze seksualnej ich związku, która zmienia się wraz z upływem lat. Generalnie panuje przekonanie, że Partnerzy w związku dobrze znają swoje potrzeby, preferencje i fantazje… Jak pokazuje jednak praktyka pracy z parami, wiedza ta wymaga raz na jakiś czas AKTUALIZACJI!

Celem tego modułu jest zwrócenie uwagi na zasoby relacji Partnerów oraz wizję ich wspólnej przyszłości. Partnerzy mogą tutaj poznać swoje indywidualne pragnienia, stworzyć listę wspólnych marzeń i potrzebnych rytuałów do umacniania relacji. Rozmowa umożliwia wypracowanie wspólnych pomysłów, które będą sprzyjać umocnieniu więzi i pogłębianiu miłości.

warsztat online dla par
7 rozmów ku Bliskości

„7 Rozmów ku Bliskości” to praktyczny warsztat online dla par, który pomoże Wam zrozumieć i nauczyć się, krok po kroku, jak rozmawiać ze sobą o ważnych kwestiach. Tych trudnych i bolesnych, ale też o tych codziennych, które również dostarczają nam całego wachlarza emocji.

Celem kursu jest pomoc w odbudowaniu bezpiecznej więzi i stworzenie na nowo satysfakcjonującej i bliskiej relacji, w której będziecie mogli swobodnie rozmawiać o swoich uczuciach i potrzebach. 

Shopping Cart
Scroll to Top